dimecres, 9 de juny del 2010

DESMESURA, Sr. President

Em sembla que hem tret una conclusió a partir de les anàlisis que han fet els ponents al voltant de la legislació sobre propietat intel·lectual: el dret penal no és la solució als problemes derivats d’una cultura tan permissiva amb la violació de la propietat intel·lectual. És per això que ens ha sorprès la comparança utilitzada pel Sr. president del Govern en parlar d’«una de les qüestions més complexes de l’actual món de la comunicació»: articular la vigència de la propietat intel·lectual i els drets d’autor amb el desenvolupament de la tecnologia digital.
Em referesc a considerar que «la lluita contra la pirateria informativa i cultural és una exigència peremptòria, tant com ho va ser en el seu moment eradicar-la dels mars per a garantir les rutes marítimes i el lliure comerç entre les nacions».
En realitat, la desmesura que suposa equiparar ambdues formes i figures és una palada més de desprestigi sobre la propietat intel·lectual. Sr. president, la comparança sobra, és pura desmesura. Caldrà parlar molt sobre aquest tema; només a molt llarg termini serà sensible l’efecte d’una política informativa orientada a atorgar credibilitat al discurs sobre la propietat intel·lectual.
G. Quintás