dimecres, 28 de gener de 2009

Distribució lliure - Una altra opció per a les editorials

A la pàgina de Dosdoce.com hem trobat aquest article de Javier Celaya sobre la distribució de llibres en Internet, que pensem pot ser del vostre d'interès.
En els darrers mesos s'han publicat diversos llibres (Guía de los Blogs, Blogbook, Diccionario de Internet, Comunicación empresarial 2.0, entre d’altres) amb un denominador comú: la seva lliure distribució en Internet.
Els resultats dels seus respectius llançaments demostren que existeix una alternativa complementària, que no enemiga, a la publicació, comunicació i distribució tradicional.
Quan fundàrem Dosdoce.com, fa ja més de quatre anys, vam apostar per la publicació de tots els nostres estudis per mitjà d'una llicència "Creative Commons" (més coneguda com a “Copyleft”) i la seua lliure distribució no comercial. En les últimes setmanes ens hem posat en contacte amb els promotors d'aquestes iniciatives amb la finalitat de conèixer els resultats inicials dels seus respectius llançaments. Compartim amb vosaltres les dades aportades per cadascun d'ells:

Guía de los Blogs
• Tiratge: 3.000 exemplars.
• Tres primers mesos: venut, aproximadament, el 60% del tiratge. • Descàrregues del llibre en PDF: +10.454 exemplars.
• Impacte mediàtic en la Xarxa: Segons Technorati, existeixen 1.061 esments / enllaços cap al llibre.
• Tiratge: 3.500 exemplars gratuïts (esgotada).
• Descàrregues del llibre en PDF: +5.000 exemplars.
• Impacte mediàtic en la Xarxa: Segons Technorati, existeixen 474 esments / enllaços cap al llibre.
Comunicación empresarial 2.0
• Tiratge: 2.000 exemplars gratuïts (esgotada).
• Descàrregues del llibre en PDF: +3.000 exemplars.
• Impacte mediàtic online: Segons Google, existeixen 4.810 esments.
• Cobertura en mitjans: 145 impactes en mitjans of i on line.
Diccionario de Internet
• Nombre d'exemplars descarregats: 1.520 diccionaris.
• Impacte mediàtic en la Xarxa: Segons Google, existeixen 1.560 esments / enllaços cap al llibre.
Aquestes dades demostren que la lliure distribució de llibres en Internet i la publicació en Copyleft o en Domini Públic no només augmenten la difusió de les obres, sinó que també ofereix beneficis derivats a tenir en compte. Els més agnòstics només calcularan la tornada d'inversió d'aquests llançaments a través del nombre d'exemplars venuts, però oblidaran els beneficis derivats d'aquest tipus d'iniciatives, com l'impacte en la visibilitat dels autors i en la comercialització de la resta de la seua obra, l'increment en trànsit de visites cap al lloc web de l'editorial permetent als usuaris de conèixer la resta del catàleg, el valor de la reputació digital de l'entitat que promociona la iniciativa i l'establiment de llaços més estrets i sòlids amb els membres de la comunitat digital. Cal no oblidar que els intangibles també formen part dels actius de qualsevol model de negoci.
Javier Celaya
Director de Dosdoce.com