dilluns, 28 de desembre de 2009

EL BELL SOMNI DE JOSEP CORELL

A penes fa poc més d’una setmana de l’homenatge que tributà la Universitat de València al llatinista i sindicalista Xavier Gómez Font, que ens arriba la notícia de la desaparició del seu mestre i amic Josep Corell i Vicent, soterrat ahir, en la vesprada del segon dia de Nadal, a la població de Foios, d’on era veí. Doctor en teologia i professor de Filologia Clàssica de la Universitat de València, Josep Corell era, sense cap mena de dubte, un veritable savi, una d’aquelles persones que millor encarnen la imatge que ens fem de la saviesa. És a dir, un home d’una gran erudició i molt competent en la seua matèria, consagrat totalment al seu treball, però al mateix temps una persona del seu temps, compromesa amb el seu país i molt generosa amb els seus amics, col·laboradors i deixebles.
Josep Corell deixa darrere seu una obra ingent i important, en forma de llibres i estudis, en la seua major part sobre epigrafia romana, la seua especialitat, però també altres matèries d’història cultural. Fa uns anys, Corell va tenir un bell somni: reunir tot el corpus conegut d’inscripcions romanes al País Valencià i veure’l publicat, si era possible, encara en vida. Una d’aquelles tasques grandioses i excepcionals, d’exhaustivitat i rigor germànics, a la qual va dedicar gran part de la seua vida i en la qual continuava treballant quan l’ha trobat la mort.
Les Inscripcions romanes del País Valencià han anat sent publicades per la Universitat de València dins la col·lecció Fonts Històriques Valencianes, i fins al moment han aparegut cinc volums: els corresponents a Saguntum, l’Alt Palància, Saetabis, Edeta i València. En total, centenars d’inscripcions llatines de tot el territori valencià degudament inventariades i descrites, amb la referència de la seua història des de la primera notícia sobre la seua troballa fins a l’actualitat, i acompanyades de la fotografia o el dibuix corresponent, la transcripció, la traducció i un extens aparat crític ple de comentaris (epigràfics, onomàstics, lingüístics i històrics). Un treball d’un alt valor científic i acadèmic per al qual Corell havia comptat amb la col·laboració de Xavier Gómez Font, també tristament desaparegut. El millor homenatge que amics i deixebles, i la mateixa Universitat, li podem fer és continuar i culminar aquest bell somni i desitjar que un dia no molt llunyà puga veure la llum la totalitat d’aquest extraordinari corpus documental al qual Josep Corell dedicà els seus esforços i gran part de la seua vida.
Antoni Furió
Director de Publicacions de la Universitat de València